Richtlijnen en reacties na de massage

Richtlijnen na de voetreflexmassage
Tijdens de voetreflexbehandelcyclus is het raadzaam tenminste 1,5 liter water (of kruidenthee) per dag te drinken (1,5 liter water verdeeld over de dag). Dit omdat er veel afvalstoffen vrijkomen, die o.a. via de nieren (filters) worden afgevoerd. Te weinig drinken kan o.a. hoofdpijn tot gevolg hebben.

Mogelijke reacties
Tijdens en na de behandeling zijn er verschillende reacties mogelijk. Dit is alleen maar goed, want het betekent dat er iets in gang is gezet in het lichaam, dus dat er iets gebeurt en dat is positief!

Tijdens de behandeling kunt u bijvoorbeeld:
– meer dan normaal transpireren
– het koud of juist warm krijgen
– prikkelingen/tintelingen voelen
– gaan geeuwen/ slaperig worden
– emotioneel worden

Vlak na de behandelingen zijn reacties mogelijk als:
– Duizeligheid
– op wolken lopen
– blijheid en ruimte voelen
– een energiek gevoel
– loomheid e.d.

Dagen na de behandelingen zijn reacties mogelijk als:
Tot enkele dagen na de voetreflexbehandeling kunt u merken dat er afvalstoffen zijn losgekomen en door het lichaam worden afgevoerd (bijvoorbeeld  donkerder urine, meer ontlasting en transpiratie enzovoort). Oude kwalen kunnen ook voor een dag of twee terugkomen, om vervolgens weer te verdwijnen.

imagesCA8M5KTYGoed om te weten!
Voetreflextherapie ondersteunt de natuurlijke processen in het lichaam waardoor klachten kunnen verminderen of zelfs verdwijnen. Voetreflextherapie is echter géén vervanging van een medische behandeling of bezoek aan een arts maar kan worden gezien als een waardevolle aanvulling!

In de volgende gevallen is het af te raden om een behandeling te ondergaan:
– hoge koorts
– infectieziekten
– risicovolle zwangerschap
– trombose
– ontsteking ader/lymfestelsel
– voetschimmel (grote plekken)